Piątek Wrz 25

Odprawy celne

Reprezentujemy podmioty gospodarcze przed organami celnymi.

Oferujemy:

  • PodpisReprezentowanie podmiotów gospodarczych przed organami celnymi
  • Wnoszenie wniosków i odwołań podlegających rozpatrzeniu przez organy celne
  • Ewidencjonowanie dostaw (WDT) i nabyć (WNT) towarów w systemie Intrastat
  • Sporządzanie deklaracji Intrastat
  • Opracowywanie danych na podstawie otrzymanych dokumentów obrotu gospodarczego
  • Przesyłanie danych do właściwej Izby Celnej oraz ich archiwizacja
  • Cło, akcyza za samochody sprowadzone z za granicy - deklaracja akcyzowa AKC-U, wniosek VAT-24
  • Wnioski o zwrot podatku akcyzowego


Polecamy

Ministerstwo Finansów    Straż Graniczna  Narodowy Bank Polski    Służba Celna      GUS